تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - عدد 13 قسمت اول
تاریخ : 1389/12/14 | 16:18 | نویسنده : Mahta
اگر از كوچه پس كوچه‌های قدیمی شهرآنجایی كه هنوز رگه‌هایی از خانه‌های قدیمی كاهگلی یافت می‌شود گذر كنیم هنوز هم پلاكهای خانه‌هایی را می توان دید كه روی آن 1+12 به جای سیزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم می توان یافت تحت این عنوان: 
نحس بودن 13 ! 
آنچه در ادامه خواهید خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد !!! 
● 13 عدد اول است. 
● 1-13^2 عدد اول مرسن است. 
13جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعی بوده، نه لزوما از یك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.) 
عدد 13كوچكترین Emirp است. (Emirp عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنیم مجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،.....) 
● 169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داریم: 961="2^31 یعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود." 
●2^13، 1+!12 را عاد می‌كند. 
● 13عدد Happy است.(برای دانستن این كه عددی Happy است، مجموع مربعات رقمهای عدد را پیدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنیم با ادامه این روند اگر به عدد 1 دست پیدا كردیم آنگاه به آن عدد Happy گفته می‌شود. مثلا برای عدد سیزده 10="2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراین13" عدد Happyاست.) 
● 13نیمی از 3^3+ 3^1- است. 
●شاخه زیتونی كه در پشت دلارهای آمریكا كشیده شده است 13 برگ دارد. 
●2^13عدد !(1 -13)+ 1را عاد می‌كند بنابراین یك عدد اول ویلسون(Wilson Prime) است. ( هر عدد اول p كه،p و p^2، مقدار p-1)!+1 ) را عاد كنند، عدد اول ویلسون نامیده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ویلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و 563 است .) 
●چرتكه چینی دارای سیزده ستون مهره‌ برای محاسبات است. 
● 13بزرگترین عدد اولی است كه می تواند به دو عدد متوالی به صورت n^2+3 افراز می شود.(آیا می توانید اثبات کنید؟) 
● 1+13- 13^13 عدد اول است. 
● نخستین حفره‌ی اول با طول سیزده بین دو عدد 113و 127اتفاق می‌افتد. (منظور از حفره‌ی اول تعداد اعداد مركب بین دوعدد اول متوالی است.) 
● 13 كوچكترین عدد اول جایگشت‌پذیر (Permutable Number) است. ( این اعداد، اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجدید آرایش در رقم هایشان همچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدد اول است از دیگر اعداد از این قسم می‌توان به 13,17,37,79,113,119و جایگشتهای آن اشاره كرد.) 
● هشت عدد اول دیگر می‌تواند به وسیله تغییر یك رقم از 13 تولید شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83} 
● نخستین بار پرچم امریكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی این كشور بود. 
● عدد 13 كوچكترین عددی است كه ارقام آن در پایه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پایه چهار 31 است.) 
● رویه‌ی بیضوی روی اعداد گویا كه دارای نقطه‌ی گویا از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نیست. 
● 2^13= 19+...+8+7 
● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بیان می‌شود. 
●طولانی ترین ركورد پرواز یك جوجه 13 ثانیه است. 
سیزدهمین روز از فروردین شاید تنها بهانه‌ایی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتن به طبیعت، اما خوب می‌دانیم اینبار نیز از نحوست 13 فرار می كنیم. 
اما 13 برای شما تنها یاآور نحسی آن است؟ 
●131211109876543212345678910111213عدد اول است.
● معكوس عدد 2^13 عددی اول است. 
● ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحریفی از حل معادله‌ی 13 است.) 
● 13كوچكترین عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا یعنی 2^3+2^2 بدست می آید. 
●اقلیدس و دیافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته‌اند. 
●با به كار بردن نخستین سه عدد اول داریم : 13="5+3^2 
●فیلم" 13 نوامبر" ، آلفرد هیچكاك هیچگاه به پایان نرسید. 
●مجموع نخستین 13عداد اول برابر 13 امین عدد اول است. 
●رساله 13 جلدی Almagestبزرگترین كار بطلمیوس بود. قضیه‌ی ریاضی را با توجه به حركتهای ماه ،خورشید و سیاره ها را فراهم ساخت. 
● مجموع باقی مانده های حاصل از تقسیم عدد 13 برنخستین اعداد اول تا 13 برابر 13 است. 
● 13كوچكترین عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است. 
●13كوچكترین عدد اولی است كه به شكل p^2+4( كه p اول است) نوشته می شود. 
● اویلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسیده و تنها 3 نفر باقی ماندند. 
● مجموع توانهای چهارم نخستین 13عدد اول به علاوه‌ی عدد یك ، عددی اول(6870733) است. 
● 13 كوچكترین عدد اول Sextanاست این عدد برابر است با : 
(p = (x^6+y^6)/(x^2+ y^2 

● اگر برای عدد اول pداشته باشیم:p-1)!="-1 " mod p^2 ) آن عدد، عدد ویلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.) 
● (13+1)13-13^(13+1) عددی اول است. 
● بد یمن بودن روز جممعه ایی كه 13امین روز ماه باشد یكی از خرافات رایج در جوامع است. 
●13كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4n+3نیست. 
●به طور طعنه آمیز گفته می شود كه : 13 ، 15 امین عدد خوشبختی است. 
●13بزرگترین عدد اول فیبوناچی است كه(13)Fاول است. 
13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 ... اعداد مثلثی هستند.) 
● مجموع نخستین 13 عدد اول 238كه مجموع ارقامش 13 است 
● .به طور طبیعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقیقت 13 ماه داریم تعجب نكنید ماه آسمان را فراموش كردید با دوازده ماه سال 13 می شود. 
● 13="2^3+1^3+0^3 
● كوچكترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمایش داده می‌شود و همچنین كوچترین عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9 ) نوشته می‌شود. 
● 13بزرگترین عدد اول مینیمال در پای 3 است. 
● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنید كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.) 
● 13="3+7+3(توجه" كنید كه3^13="(7+3)+7^3) 
● 0^10+2^10+3^10+5^10+7^10+11^10+13^10عدد" اول است كه بزرگترین عدد اول نا تیتانیك (Titanic Number) است. ( NumberTitanicاعداد اولی هستند كه تعداد ارقام آن بیشتر از 1000 است.) 
● 13-13^2عدد اول است. 
● 13+13+13/13+13*13+!13+13^13 و13+13+13/13+13*13+13^13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند. 
● 13جوابی برای معادله‌ی دیوفانتوسی (Diophantine Equation) z^2="x^3-y^3" است. یعنی؛ 3^7-3^8="2^13 
● 13/(13+13+13+13+13+13+13+131313+13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركیباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است. 
● ماموریت قمر" آپولو 13" در مسیر ماه بی نتیجه ماند علت انفجار در قسمتی از سفینه بود . نكته جالب این است كه این قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود و این اتفاق در 13 اوریل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!) 
● 13امین عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امین عدد لوكاس (Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام ریاضیدان فرانسوی EdouardLucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و.... قرار دارند این دنباله به صورت ذیل ساخته می شود كه جمله اول 1 و دومین جمله 3 جمله های بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جمله اول با دوم یعنی 1+3 است. 
● (13="(!3*!1)+(!3+!1)13" و 31تنها اعداد مرسن Emirp شناخته شده هستد. 
● 13كوچكترین عدد اولی است كه به شكل p^2+pq+p نوشته می‌شود. 
● معكوس ((1+13^13)^13) یك عدد Brilliantاست. ( به اعدادی Brilliantگویند كه دو فاكتور اول با طول یكسان دارند.) طبقه بندی: Farsi،