تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - كتاب راهنمای تلفن
تاریخ : 1390/02/13 | 15:09 | نویسنده : Mahta
كتاب راهنمای تلفن

 

دریکی از شهرهای بزرگ جهان ، تعدادمشترکین تلفن ، 999 هزار و 991 نفر است . شرکت مخابرات ، همه ی این اسامی را در کتاب راهنمای تلفن نوشته و در اختیار همه ی مشترکین قرار داده است .
آیا می توانید بگویید این کتاب راهنمای تلفن دقیقا" چند صفحه ای است ؟ درصورتی که اولا" دراین کتاب، تعداد مشترکین نوشته شده در صفحات مختلف با هم مساوی اند ، ثانیا" تعداد صفحات کتاب مزبور از1000 کم تر است .


جواب :


تعدادمشترکین را می توان به صورت زیر نوشت :

(3-1000)×(3+1000)=9-1000000=999991

17×59×997=1003×997 


بنابراین تعداد صفحات کتاب را می توان یكی از اعداد اول 17 ، 59 یا 997درنظر گرفت( هر سه کم تر از هزار صفحه اند.) اما اگر کتاب 17 صفحه ای باشد، تعداد اسامی مشترکین درهر صفحه 58823 می شود و اگر این کتاب 59 صفحه ای باشد ، تعداد اسامی مشتركین درهر صفحه بیش از 16000 می گردد ، که هیچ کدام معقول نیستند . اما برای کتاب 997 صفحه ای تعداد اسامی مشتركین در هر صفحه 1003 نفر می شود وقابل قبول تر از جواب های قبلی است .(درکتاب های راهنمای تلفن معمولا" در هر صفحه بیش تر از این تعداداسم وجود ندارد .).


منبع : نشریه ی جام جم 
طبقه بندی: Farsi،