تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - اعداد تاكسی
تاریخ : 1390/02/13 | 15:11 | نویسنده : Mahta
اعداد تاكسی

زمانی که ریاضی دان انگلیسی، هاردی برای عیادت ریاضی دان شهیر هند،رامانوجان،به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره کرد که شماره ی تاکسی که به وسیله ی آن به بیمارستان آمده بود،عدد بی ربط و بی خاصیت 1729 بوده است.رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یاد آور شد که اتفاقا" 1729 بسیار جالب توجه است.

1.دو عدد 17و29 هر کدام عدد اول هستند.
2.جمع چهار رقم تشکیل دهنده ی آن 19 می شود،که اول است.
3.از جمع دو عدد اولیه و جمع دو عدد آخری و کنار هم قرار دادن جمع ها،عدد 811 حاصل می شود،که باز هم اول است.

8=7+1

11=9+2

 811


4.از جمع دو عدداولیه و قرار دادن 29 در سمت راست جمع ،عدد 829 حاصل می شود،که باز هم اول است.

8=7+1 

829 


5.از تفریق دو عدد اولیه وتفریق دو عدد آخری و کنار هم قرار دادن نتیجه ها، عدد67حاصل می شود،که باز هم عدد اول است.

6=1-7

7=2-9

 67

6.دو عدد سازنده ی آن،اول هستند.(7و2)
7.مجموع رقم های تشکیل دهنده ی 1729 ، 19 است.عکس 19 عدد 91 است و

1729=91×19

8.عدد 1729اولین عددی است که می توان آن را به دو طریق به صورت حاصل جمع مکعب های دو عدد مثبت نوشت:

حال اگر کمی مانند ریاضی دان ها عمل کنید،باید به دنبال کوچک ترین عددی بگردید که به سه طریق مختلف،حاصل جمع مکعب های دو عدد مثبت است.این عدد،87539319 می باشد،که در سال 1957 توسط لیچ کشف شد:

در زیر کوچک ترین اعدادی را که می توان به ترتیب به چهار ،پنج و شش طریق به صورت مجموع مکعب های دو عدد مثبت نوشت را آورده ایم:

6963472309248

48988659276962496

 24153319581254312065344

ریاضی دانان این اعداد را اعداد تاکسی گویند و در بحث فوق تا ششمین عدد تاکسی را معرفی کردیم. تا كنون تا هشتمین عدد تاكسی به دست آمده است ولی تلاش ها برای یافتن نهمین عدد تاکسی ناکام مانده است!!!

منبع :http://schoolnet.ir 
طبقه بندی: Farsi،