تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - ریاضیات
تاریخ : 1391/02/11 | 15:23 | نویسنده : Mahtaتوپ قرمز پلاستیکی


توپ قرمزی را به ریاضی دان ، فیزیک دان و مهندسی می دهند تا حجم آن را تعیین کنند.
ریاضی دان شعاع آن را با خط کش محاسبه می کند.
فیزیک دان توپ را در یک ظرف مدرج آب می اندازد و...

مهندس بعداز کمی فکر:"برم ببینم می تونم جدول حجم توپ های قرمز را پیدا کنم".
اعداد اول

از یک ریاضی دان ، مهندس و فیزیک دان می خواهند تا بررسی کنند آیا تمام اعداد فرد اولند.
ریاضی دان می گوید:3 اول است ، 5 اول است ،7 اول است ولی 9 اول نیست.پس یک مثال نقض داریم و قضیه درست نیست.
مهندس می گوید: 3 اول است ، 5 اول است ، 7 اول است ، 9 اول است ، 11 اول است.خوب همه ی اعداد فرد اول هستند.
فیزیک دان می گوید: 3 اول است،5 اول است،7 اول است،9 خطای آزمایش است ،11 اول است و خوب با دقتی که داریم ، می توانیم بگوییم همه ی اعداد فرد اولند.هر چی می گفتیم درس خوندن فایده نداره شماها باور نمی کردین،این هم اثبات فایده نداشتن

درس خواندن بنا بر مفاهیم ریاضی :

Study=don't Fail (1

Don't study=Fail (2


با جمع رابطه یک با دو داریم :


Study+don't study=Fail+don't Fail

Study(1+don't)=Fail(1+don't

Study = Failو نتیجه این که :


So Don't Study!::Dدوستان عزیز درهای توبه به روی شما باز است. اظهار ندامت و پشیمانی نمی کنید !!!؟؟؟
طبقه بندی: Farsi،