تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - نتیجه نظرسنجی دوم "چقدر ریاضی را دوست دارید؟"
عاشقشم
55 درصد
(55 رای)
زیاد
15 درصد
(15 رای)
متوسط
11 درصد
(11 رای)
کم
4 درصد
(4 رای)
اصلا
15 درصد
(15 رای)
شرکت کنندگان 100 نفرطبقه بندی: نظر سنجی،