تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - الگوی ریاضی دنباله فیبوناتچی در جهان نانو

دانشمندان تا کنون بر این باور بودند که الگوی رشته اعداد فیبوناتچی صرفا در میان گلها و گیاهان، نظیر ردیف دانه های گل آفتابگردان به چشم می خورد. اما یک گروه از محققان چینی نشان داده اند که در جهان ذرات بی جان نانو نیز می توان این الگو را مشاهده کرد.

 الگوی سلسله اعداد فیبوناتچی که به وسیله ی لئوناردو فیبوناتچی، ریاضی دان ایتالیایی ، کشف شد در آن دسته از گلها و گیاهان که ساختاری مارپیچ وار از خود ظاهر می سازند به چشم می خورد. به نوشته ی هفته نامه ی علمی science "زکسیان کائو" از آکادمی علوم چین و همکارانش که سر گرم بررسی تاثیر تنش در کره هایی به قطر حدود ۱۰ میکرومتر بوده اند که دارای هسته ای مرکزی از جنس نقره و به قطر ۱۵۰ نانومتر و دیواره ای از جنس اکسید سیلیکون هستند در مطالعات خود به نمونه های الگوی حاصل از رشته ی فیبوناتچی دست یافته اند.این محققان مشاهده کرده اند که زمانی که پوسته ی بیرونی این کرات سرد شود ، از حجم کره کاسته می شود ، اما میزان کاسته شدن از حجم پوسته ی بیرونی بیشتر از هسته ی درونی است و در نتیجه برجستگی ها و فرو رفتگی هایی روی سطح بیرونی این کرات ظاهر می شود.این برجستگی ها و فرو رفتگی ها به صورت دو مارپیچ که در جهت مخالف یکدیگر تاب می خورند ، ظاهر می شوند.نکته ی جالب توجه در این میان آنکه تعداد حلقه های پیچ خورده در هر مارپیچ همواره معادل یکی از اعداد سلسله اعداد فیبوناتچی است.کائو و دوستانش مارپیچ هایی با ۵و ۸ و ۱۳ حلقه ی تاب خورده را مشاهده کرده اند.کائو می گوید به محض مشاهده ی این مارپیچ ها به یاد دانه های روی گل آفتابگردان ، گلچه های گل مینا و برجستگی های روی آناناس افتادیم.این الگوهای متکی به رشته ی فیبوناتچی در این گیاهان به آنها کمک می کند بر استرس فشار ناشی از فرایند رشد غلبه کنند و به نحو موزونی رشد خود را به انجام برسانند.به عبارت دیگر الگوی متکی به رشته ی فیبوناتچی کمک می کند تا انرزی ناشی از استرس به حداقل برسد.از سوی دیگر به حداقل رساندن این انرزی نیز موجب ظهور رشته ی فیبوناتچی می شود.

رشته ی فیبوناتچی:

... و 55 و 34 و 21 و 13 و 8 و 5 و 3 و  2 و1 و 1  

منبع:ایرنا
طبقه بندی: Farsi،