تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - یک مساله قدیمی
تاریخ : 1391/02/31 | 08:55 | نویسنده : Mahta

دو عرب با هم مسافرت میکردند یکی از انها 5 قرص نان و دیگری 3 قرص نان باخود داشت. عرب سومی به انها پیوست .شب شد و همه با هم 8 قرص نان را خوردند.عرب سوم 8 درهم به آن دو عرب دیگر داد که بر سر تقسیم آن بین این دو اختلاف افتاد.آن که 5 قرص نان داده بود می گفت تقسیم باید به نسبت 5 به 3 انجام گیرد
و دیگری می گفت باید8 در هم به تساوی بین آنها تقسیم شود.اختلافشان بالا گرفت 
و سرانجام از حضرت علی (ع) داوری خواستند .ان حضرت 7 درهم را حق صاحب 5 قرص نان و1 درهم را حق صاحب 3 قرص نان دانست!!!
به نظر شما داوری حضرت بر چه مبنایی بوده است؟برای دیدن پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید


 

پاسخ:
باید معلوم شود که عرب میهمان چقدر نان خورده و از انچه خورده چه مقدارش از سهم هر یک از دو عرب بوده است .چون 8 قرص نان را سه نفر به تساوی خورده اند پس هر کدام هشت سوم قرص نان را خوره اند.

ان که 5 قرص نان داشته هشت سوم انها را خودش خورده است و هفت سوم انها را عرب میهمان خورده است و دیگری که 3 قرص نان داشته هشت سوم انها راخودش خورده و تنها یک سوم انها را به عرب سوم داده است.

بنابراین 8 درهم باید به نسبت هفت چهارم و یک چهارم تقسیم شود که سهم اولی 7 درهم وسهم دومی 1 درهم است.طبقه بندی: Farsi،