تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - الگوهای زیبای ریاضی در طبیعت
تاریخ : 1391/07/4 | 16:15 | نویسنده : Mahta
این نمونه های زیبا را ببینید: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع:www.etedaal.ir
طبقه بندی: Farsi،