تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - ریاضی یعنی...............
تاریخ : 1391/07/23 | 16:42 | نویسنده : Mahta

واژه ریاضیات ، به جای واژه یونانی (( ماته ماتیکه )) Mathematike گذاشته شده است که خود از (( ماته ما )) Mathema به معنای (( دانش )) و (( دانایی )) آمده است.