تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - انسانیت به شیوه ی ریاضی
تاریخ : 1392/05/20 | 09:58 | نویسنده : Mahta
روزی از دانشمند ی ریاضیدان نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت :

اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند :  نمره یک میدهیم  1

اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10 

اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک میگذاریم :   100    

اگردارای اصل ونسب هم  باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک

 میگذاریم  :  1000

ولی اگر زمانی عدد  1 رفت  ( اخلاق )؛  چیزی به جز صفر باقی نمیماند ،  000

و صفر هم به تنهائی هیچ است . و آن انسان هیچ ارزشی ندارد


طبقه بندی: Farsi،