تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - باهوش ترین انسان در طول تاریخ
تاریخ : 1392/05/20 | 10:09 | نویسنده : Mahta
کارل فردریش گاوس(1855-1777) ریاضی دان آلمانی که از برجسته ترین ریاضی دانان دوران جدید به حساب می آید. او که به نظر خیلی ها نابغه ترین انسان در طول تاریخ است ، نظر خود را درباره ی نظریه ی اعداد چنین بیان می کند:((ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد ملکه ی ریاضیات.)) برای اولین بار او مفاهیمی چون هم نهشتی را ابداع کرد.
من به طور کاملا مختصر تعریف خود گاوس را از هم نهشتی می گویم که البته قبل از آن لازم است با تعریف عاد کردن آشنا بشوید: هر گاه عددی مانند A بر عددی مانندB بخش پذیر باشد می گوییم که A،B را عاد می کند. در اصل عکس بخش پذیری را عاد کردن می گویند.
حال جمله ی گاوس را که در بخش آغازین اثر((رساله ای در حساب)) آمده است را بازگو میکنم:
(( هگاه عددی مانند A تفاضل دو عدد مانند BوC را عاد کند، می گوییم Bو C به پیمانه ی A هم نهشتند. ادامه ی بحث  پست 


طبقه بندی: Farsi،