تبلیغات
ریاضی به زبان ساده - به دست آوردن روز و ماه و سال تولد
تاریخ : 1392/05/20 | 09:13 | نویسنده : Mahta
عدد ماه تولد خود را انتخاب کنید.ضرب در 100 کنید .

به اضافه ی روز تولد کنید .

 ضرب در  2 کنید .

به اضافه ی  6 کنید .

ضرب در  5 کنید .

به اضافه ی  4 کنید .

 ضرب در  10 کنید .

منهای  340 کنید .

به اضافه ی  سن خود کنید .

دو رقم اول سن / دو رقم دوم روز تولد / یک یا دو رقم سوم ماه تولد


طبقه بندی: Farsi،